Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 donderdag 6 september 2018

Constateren

Bij het 'constateren' van een BAG-object wordt in de werkelijkheid buiten een object waargenomen dat voldoet aan de definitie van een BAG-object, maar dat nog niet in de registratie is opgenomen en hier wel in thuishoort. Met de aanduiding 'geconstateerd' wordt aangegeven dat een object in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake was van een regulier brondocument voor deze opname.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit trefwoord:


Zoek…