Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

vrijdag 8 november 2019

Hoe kan ik een standplaats, ligplaats of openbare ruimte 'constateren'?

Bij het 'constateren' van een BAG-object wordt in de werkelijkheid buiten een object waargenomen dat voldoet aan de definitie van een BAG-object.

Omdat het om door de gemeente aangewezen locaties gaat, lijkt het niet mogelijk deze te 'constateren'. In de werkelijkheid buiten kan immers niet 'geconstateerd' worden dat de gemeente een locatie formeel als zodanig heeft aangewezen. Daarom is in de wetgeving gekozen voor de formulering 'feitelijk gebruik'. In de werkelijkheid buiten kan wel 'geconstateerd' worden dat er sprake is van een locatie die feitelijk gebruikt wordt.

Een locatie die feitelijk gebruikt wordt "voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt drijvend object" wordt als ligplaats met de indicatie 'geconstateerd' in de BAG opgenomen.

Een locatie die feitelijk gebruikt wordt "voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte" wordt als standplaats met de indicatie 'geconstateerd' in de BAG opgenomen.

Een locatie die feitelijk gebruikt wordt als een "van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen" wordt als openbare ruimte met de indicatie 'geconstateerd' in de BAG opgenomen. De vraag is wanneer er sprake is van het feitelijk gebruik van een openbare ruimte. Het is namelijk niet de bedoeling dat iedere openbare ruimte met bijvoorbeeld een onofficieel straatnaambordje als geconstateerd in de BAG wordt opgenomen. Het ligt voor de hand een openbare ruimte te constateren wanneer de benaming van de openbare ruimte een zekere maatschappelijke toepassing heeft en wanneer het opnemen van de openbare ruimte van belang is ten behoeve van vindbaarheid en veiligheid.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit artikel:


attributen:
trefwoorden:
Zoek…