Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 donderdag 27 september 2018

Moet een gedoogbesluit ook in de BAG verwerkt worden?

Nee, een gedoogbesluit geeft aan dat er geen handhaving zal plaatsvinden. Een gedoogbesluit bevestigt daarmee dat een bepaalde situatie niet is toegestaan. Een gedoogbesluit levert dus geen wijziging in de vergunde situatie op. Een gedoogbesluit waarin tijdelijk een andere gebruiksfunctie wordt gedoogd, kan dus niet gebruikt worden als brondocument om het gebruiksdoel in de BAG te wijzigen.

Ook een gedoogbesluit dat ergens (tijdelijk) een BAG-object wordt gedoogd, is geen brondocument voor de BAG. Het (tijdelijke) object kan overigens wel in de BAG geregistreerd worden op basis van een verklaring van constatering.


Zoek…