Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

dinsdag 9 juli 2019

Wat wordt verwacht van een gemeente bij het signaleren van een gegeven?

Wanneer er een constatering wordt gedaan op een gedeelte van een object (en niet op het gehele object), is er sprake van signaleren. Een voorbeeld hiervan is het signaleren van een aangebouwde erker. In dit geval wordt het gemuteerde gegeven opgenomen in de BAG. Wanneer een gemeente wil overgaan tot legalisering of handhaving dan dient de legaliteit van het gegeven beoordeeld te worden. Mogelijk is er sprake van een legale situatie (bijvoorbeeld omdat het gegeven vergunningvrij blijkt te zijn), in dit geval wordt enkel het gegeven gemuteerd.

Wanneer er sprake is van een illegaal gegeven zijn er twee mogelijkheden:

 • Overgaan tot handhaving, oftewel: de oude situatie herstellen.
 • Overgaan tot legalisering door de voorgeschreven (vergunnings)procedures alsnog te doorlopen, oftewel: de nieuwe situatie formaliseren.

Hieronder worden de processen weergegeven in een diagram:

graph TB
 A((Onderzoek i.v.m.<br/>twijfel over<br/>legaal/illegaal))-->B
 B(Illegaal?)
 B-->|nee|C
 B-->|ja|D
 C((Klaar))
 D(Gaat de gemeente over tot handhaving?)
 D-->|nee|E
 D-->|ja|F
 E(Legaliseren nieuwe situatie door formalisering)-->H
 H((Klaar))
 F(Herstellen oude situatie door handhaving)
 F-->G
 G((Heropname<br/>legitiem<br/>gegeven))
 click G href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/gebeurtenissen/heropname-legitiem-gegeven" "Heropname legitiem gegeven"

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit artikel:


gebeurtenissen:
trefwoorden:
Zoek…