Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Heropname legitiem gegeven

Naam gebeurtenis
Heropname legitiem gegeven
Code gebeurtenis
BAG-HLG
Beschrijving gebeurtenis
In die gevallen dat de gemeente overgaat tot handhaving van een niet legitieme situatie die betrekking heeft op een of meerdere gegevens van een legitiem in de registratie opgenomen object (of objecten), dan dient na handhaving het (oorspronkelijke en na de handhaving weer geldende) gewijzigde gegeven in de registratie te worden opgenomen op basis van een ambtelijke verklaring van een bevoegd ambtenaar.
Betrokken objecttype
PAND en VERBLIJFSOBJECT
Brondocument
Het besluit aangaande de handhaving dan wel een ambtelijke verklaring van een bevoegd ambtenaar.
Resultaat
Het gewijzigde pand(en) en/of gewijzigde verblijfsobject(en) zijn correct opgenomen in de BAG.
Voorbeeld
Op de Hyacintenlaan in Het Dorp wordt voor het pand met huisnummer 24 op 31/3/2017 besloten een illegaal aangebouwde erker aan de voorzijde van de woning door de bewoner te laten afbreken. Op 1/5/2017 is dit gereed en wordt dit door een ambtenaar vastgelegd in een ambtelijke verklaring (met het kenmerk 29386)

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze gebeurtenis:


attributen:
objecttypen:
Zoek…