Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

vrijdag 5 juli 2019 dinsdag 13 juni 2023

Wat wordt verwacht van een gemeente bij een geconstateerd object?

Geconstateerd is niet hetzelfde als illegaal. Een object dat in de BAG staat, kan op 'geconstateerd' staan en achteraf toch legaal blijken te zijn (bijvoorbeeld als het object later vergunningvrij blijkt te zijn). Als nog niet bekend is of een object illegaal is of niet en een gemeente wil overgaan tot legalisering of handhaving, moet eerst worden uitgezocht of er inderdaad sprake is van een illegale situatie. Wanneer er sprake blijkt te zijn van een legaal object wordt 'geconstateerd' op N gezet.

Wanneer er sprake is van een illegaal object zijn er twee mogelijkheden:

 • Overgaan tot handhaving, oftewel: de oude situatie herstellen.
 • Overgaan tot legalisering door de voorgeschreven (vergunnings)procedures alsnog te doorlopen, oftewel: de nieuwe situatie formaliseren.

Bij handhaving wordt de oorspronkelijke situatie hersteld. Als het handhavingsproces is afgerond, wordt het geconstateerde object gearchiveerd.

Bij geconstateerde verblijfsobjecten is het mogelijk dat het geconstateerde object in de plaats kwam van een ander object. In dat geval wordt het oorspronkelijke object heropgenomen. Het ligt voor de hand hierbij te kiezen voor het laten herleven van het oorspronkelijke object, zodat duidelijk wordt dat de oude situatie hersteld is en er geen sprake is van een nieuw object. Doe dit zoals beschreven in de gebeurtenis 'Herleven ten onrechte afgevoerd object'. Echter, afhankelijk van de situatie kan er ook voor gekozen worden om een nieuw object op te voeren. Dit doe je als het legitieme gegeven echt kan worden gezien als een nieuw object, bv. door verbouwing. In dit geval volg je de werkwijze zoals beschreven in de gebeurtenis 'Verblijfsobject toevoegen aan pand'.

Bij legalisering wordt wordt het geconstateerde object geformaliseerd. Hiervoor is een regulier brondocument vereist. De voorgeschreven (vergunnings)procedure wordt alsnog doorlopen. Als het formaliseringsproces is afgerond, wordt 'geconstateerd' op N gezet.

Hieronder worden de processen weergegeven in een diagram:

graph TB
 subgraph Geen onderdeel van de BAG
  A((Onderzoek i.v.m. twijfel<br/>over legaal/illegaal))-->B
  B(Illegaal?)
  B-->|ja|E
  E(Gaat de gemeente over tot handhaving?)
  E-->|nee|N
  N(Legaliseren nieuwe situatie door formalisering)
  E-->|ja|G
  G(Herstellen oude situatie door handhaving)
  end
  subgraph Onderdeel van de BAG
  B-->|nee|C
  C((Geconstateerd<br/>op 'N'))
  N-->F
  F(Formaliseren geconstateerd object)-->H
  H((Geconstateerd<br/>op 'N'))
  G-->J
  J(Archiveren geconstateerd object)-->K
  K(Kwam het object in de plaats van een ander object?)
  K-->|nee|L
  K-->|ja|M
  L((Klaar))
  M((Heropname<br/>oorspronkelijk object))
  click F href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/gebeurtenissen/formalisering-geconstateerd-object" "Formalisering geconstateerd object"
  click J href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/gebeurtenissen/archivering-geconstateerd-object" "Archivering geconstateerd object"
 end

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit artikel:


Zoek…