Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Verblijfsobject toevoegen aan pand

Naam gebeurtenis
Verblijfsobject toevoegen aan pand
Code gebeurtenis
BAG-VTP
Beschrijving gebeurtenis
Een verblijfsobject(en) en de bijbehorende nummeraanduiding(en) worden toegevoegd aan een bestaand pand(en) in de BAG.
Betrokken objecttype
NUMMERAANDUIDING en VERBLIJFSOBJECT
Brondocument
De omgevingsvergunning, een vastleggingsdocument constatering of een ambtelijke verklaring van een bevoegd ambtenaar en het huisnummerbesluit.
Resultaat
Het verblijfsobject(en) en de bijbehorende nummeraanduiding(en) zijn correct opgenomen in de BAG.
Opmerkingen
Het toevoegen van een verblijfsobject aan een bestaand pand betreft bijvoorbeeld schuren die omgebouwd zijn tot een wooneenheid; het betreft niet het splitsen van een bestaand verblijfsobject. Deze gebeurtenis mag alleen gebruikt worden als het object of de binnenruimte waaraan het verblijfsobject wordt toegevoegd nog geen verblijfsobject is of hier onderdeel van uitmaakt.
Als het verblijfsobject zonder vergunning is gebouwd en er dus geen omgevingsvergunning aanwezig is, wordt het verblijfsobject met de nummeraanduiding in de BAG opgenomen op basis van een ambtelijke verklaring. Als er nog geen nummeraanduiding is toegekend, wordt de nummeraanduiding als geconstateerd opgenomen (waarbij deze indicatie weer wordt verwijderd na een formele toekenning van de nummeraanduiding).
Voorbeeld
Op de Crocussenlaan in Het Dorp wordt voor het schuurtje bij het pand met huisnummer 14 op 31/5/2017 een omgevingsvergunning verleend (met dossiernummer 66288) om de garagebox om te bouwen tot kantoorruimte. In de omgevingsvergunning is het besluit opgenomen, dat deze kantoorruimte huisnummer 14A krijgt.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze gebeurtenis:


attributen:
Zoek…