Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 donderdag 30 maart 2023

Constatering nieuw object

Naam gebeurtenis
Constatering nieuw object
Code gebeurtenis
BGR-COG
Beschrijving gebeurtenis
Tijdens een onderzoek wordt een object(en) aangetroffen dat als zodanig geregistreerd zal moeten worden in de BAG.
Betrokken objecttype
PAND en VERBLIJFSOBJECT en NUMMERAANDUIDING en OPENBARE RUIMTE en WOONPLAATS en STANDPLAATS en LIGPLAATS
Brondocument
Vastleggingsdocument constatering
Resultaat
Het geconstateerde pand(en) en/of geconstateerde verblijfsobject(en) zijn met de nummeraanduidingen als geconstateerd opgenomen in de BAG
Opmerkingen
Als een voorheen onbekend adresseerbaar object wordt geconstateerd, is daarvoor nog geen huisnummerbesluit genomen. Door een bevoegd ambtenaar wordt daarom een adres toegekend.
Alleen volledige objecten kunnen worden geconstateerd. Een geconstateerde uitbouw van een bestaand pand wordt bijvoorbeeld niet als geconstateerd in de BAG opgenomen.
Bij het constateren van een verblijfsobject wordt het feitelijke gebruiksdoel geregistreerd. Er is immers geen vergund gebruiksdoel vanwege het (mogelijke) illegale bestaan van het object.
Deze gebeurtenis is bedoeld voor situaties waarin nog niet duidelijk is of het object zonder vergunning gerealiseerd mocht worden. De registratie van een vergunningvrij object wordt in de context van de BAG niet als een constatering gezien. Deze gebeurtenis kan enkel gebruikt worden voor registratie van een vergunningvrij object als de indicatie 'Geconstateerd' op 'Nee' gezet wordt.
Voorbeeld
Op de Hyacintenlaan in Het Dorp wordt op 28/3/2017 door een bevoegd ambtenaar geconstateerd dat op een terrein naast Hyacintenlaan 10 een pand is gebouwd met daarin een verblijfsobject met een woonfunctie. De constatering wordt vastgelegd in een vastleggingsdocument constatering met nummer 29384. De constatering wordt op 31/3/2017 ingevoerd in de BAG. Aan het verblijfsobject wordt door de bevoegd ambtenaar het adres Hyacintenlaan 8A toegekend. Omdat de oppervlakte van het verblijfsobject en het bouwjaar van het pand nog niet bekend zijn, worden deze attributen 'In onderzoek' gezet.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze gebeurtenis:


Zoek…