Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Archivering geconstateerd object

Naam gebeurtenis
Archivering geconstateerd object
Code gebeurtenis
BAG-AGO
Beschrijving gebeurtenis
Naar aanleiding van een constatering van een object (of objecten), is besloten over te gaan tot handhaving en daarmee de feitelijke situatie op te heffen.
Betrokken objecttype
PAND en VERBLIJFSOBJECT en NUMMERAANDUIDING en OPENBARE RUIMTE en WOONPLAATS en STANDPLAATS en LIGPLAATS
Brondocument
De ambtelijke verklaring van een bevoegd ambtenaar.
Resultaat
De objecten zijn historisch gemaakt (status Pand: Pand gesloopt, status verblijfsobject: Verblijfsobject ingetrokken) in de BAG waarbij de 'Indicatie geconstateerd' de waarde J behoudt.
Voorbeeld
Een schuur aan de Hyacintenlaan in Het Dorp is zonder omgevingsvergunning gebouwd. Dit is op 31 maart 2017 geconstateerd door een bevoegd ambtenaar en vastgelegd in een document met nummer 16307 en ingevoerd in de BAG. De gegevens van het pand zijn wel bekend, daarom worden er geen attributen in onderzoek geplaatst. Op 15/8/2017 wordt besloten het bestaan van het schuurtje niet te legaliseren, maar de legale situatie te handhaven. Het pand wordt dezelfde dag nog gesloopt. Dit is vastgelegd in een document met nummer 64853.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze gebeurtenis:


Zoek…