Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Herleven ten onrechte afgevoerd object

Naam gebeurtenis
Herleven ten onrechte afgevoerd object
Code gebeurtenis
BAG-HO
Beschrijving gebeurtenis
Er wordt vastgesteld dat een object ten onrechte is afgevoerd. Daarom wordt de status van het object aangepast zodat het object weer een huidige status heeft.
Betrokken objecttype
PAND en VERBLIJFSOBJECT en NUMMERAANDUIDING en OPENBARE RUIMTE en WOONPLAATS en STANDPLAATS en LIGPLAATS
Brondocument
De ambtelijke verklaring van een bevoegd ambtenaar.
Resultaat
Het object heeft in de registratie weer een huidige status
Opmerkingen
Het laten herleven van het object maakt duidelijk dat het object ten onrechte historisch is gemaakt. Als in plaats hiervan een nieuw object met een ander identificatie opgevoerd zou worden, is het niet duidelijk dat het feitelijk om hetzelfde object gaat.
Voorbeeld
Op 31-03-2017 wordt naar aanleiding van de gereedmelding (documentnummer 55543) van de sloop van een schuurtje per ongeluk ook de woning met het adres Het Steegje 102 historisch gemaakt. De gemeente stelt op 01-04-2017 vast dat deze fout gemaakt is en herstelt de fout (op basis van de ambtelijke verklaring met documentnummer 55543Verkl) door het pand, het verblijfsobject en de nummeraanduiding weer de oorspronkelijke status te geven.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze gebeurtenis:


Zoek…