Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Archivering bestaand object na constatering

Naam gebeurtenis
Archivering bestaand object na constatering
Code gebeurtenis
BAG-AOC
Beschrijving gebeurtenis
Er wordt vastgesteld dat een object (of objecten) dat in de registratie is opgenomen in werkelijkheid niet meer bestaat. Dit object (of objecten) wordt in de registratie historisch gemaakt.
Betrokken objecttype
PAND en VERBLIJFSOBJECT en NUMMERAANDUIDING
Brondocument
Een ambtelijke verklaring van een bevoegd ambtenaar.
Resultaat
Het pand of panden (status Pand gesloopt) en bijbehorende verblijfsobject(en) en nummeraanduidingen (status ingetrokken) zijn historisch gemaakt.
Voorbeeld
Op 31/3/2017 wordt geconstateerd dat het pand met daarin het verblijfsobject Hyacintenlaan 22 in Het Dorp is gesloopt. De melding wordt vastgelegd in een ambtelijke verklaring met nummer 29385.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze gebeurtenis:


attributen:
Zoek…