Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Hoe ga ik om met een teruggevonden origineel of beter brondocument wanneer er al een formaliseringsverklaring is opgenomen?

Hiervoor moet een document van constatering (voorheen: proces-verbaal) of een ambtelijke verklaring (voorheen: schriftelijke verklaring) opgenomen worden. In dit document kan dan verwezen worden naar het originele brondocument. De mutatiedatum is de datum van het document van constatering of de ambtelijke verklaring. Dit is noodzakelijk omdat een mutatie met een datum die in het verleden ligt is niet mogelijk is.


Zoek…