Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Hoe kan ik de panden in de BAG en de BGT in samenhang beheren?

Hiervoor hebben het (voormalig) ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de VNG een gezamenlijke publicatie opgesteld. Een model als hulpmiddel voor de bijhouding van BAG en BGT, met als belangrijkste focus de geometrie van objecten. Het document is bedoeld om gemeenten te helpen bij het verder optimaliseren van de activiteiten en processen rondom de bijhouding van de BAG en de BGT (en zijdelings de WOZ).

Meer informatie vindt in de brochure Bijhouding in samenhang op de website van BZK.


objecttypen:
trefwoorden:
Zoek…