Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

donderdag 1 juni 2023 dinsdag 27 februari 2024

Welke gevolgen heeft de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor de BAG?

Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet (Ow) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. De invoering van deze wetten heeft gevolgen voor de bijhoudingsprocessen van de BAG. Welke gevolgen dit zijn en hoe hiermee kan worden omgegaan door BAG-beheerders en medewerkers met VTH-taken is te lezen op de speciale webpagina BAG en nieuwe bouwregelgeving van ZichtopNederland.

Daarnaast heeft de VNG een advies opgesteld met een werkwijze voor extra informatie aanvraag voor huisnummering onder de Wkb. Dit advies is gepubliceerd op de website van het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB).

Vragen over de (gevolgen van de) invoering van deze wetten kunnen worden gesteld via het contactformulier op zichtopnl.nl.


Zoek…