Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

woensdag 17 mei 2023

Welke populatie van objecten wordt geselecteerd in de berekeningen in het Kwaliteitsdashboard?

De levenscyclus van een object is in de BAG zichtbaar in de verschillende voorkomens van dat object. Een algemene toelichting van de verschillende soorten voorkomens wordt gegeven in het artikel 'Wat is het verschil tussen actieve voorkomens, actuele voorkomens en huidige voorkomens?'.

In de uitwerking van de kwaliteitsrapportages in het Kwaliteitsdashboard wordt vaak aangegeven dat alleen 'huidige' objecten worden gerapporteerd of dat wordt gekeken naar 'actuele' objecten. Wat dit precies betekent voor de verschillende objecttypes, wordt hieronder toegelicht.

Actieve objecten

Actieve voorkomens maken onderdeel uit van de geldige levenscyclus van het object. Onder 'actief' wordt verstaan: het TijdstipNietBAG en/of TijdstipInactief is niet gevuld.

Actuele objecten

Een actueel voorkomen is een actief voorkomen dat 'nu' geldig is. Onder 'actueel' wordt verstaan: actief en geldig (de begingeldigheid is een datum in het verleden en de eindgeldigheid is leeg of een datum in de toekomst) op het draaimoment.

Huidige objecten

Een huidig voorkomen is een actueel voorkomen zonder eindstatus. Voor de verschillende typen BAG-objecten betekent dit het volgende:

  • Woonplaats: actief en geldig op draaimoment en met status 'Woonplaats aangewezen'.
  • Openbare ruimte: actief en geldig op draaidatum en met status 'Naamgeving uitgegeven'.
  • Nummeraanduiding: actief en geldig op draaidatum en met status = 'Naamgeving uitgegeven'.
  • Verblijfsobject: actief en geldig op het draaimoment en verblijfsobjectstatus = 'Verblijfsobject gevormd', 'Verblijfsobject in gebruik', 'Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten), 'Verbouwing verblijfsobject' of 'Verblijfsobject buiten gebruik'.
  • Pand: actief en geldig op het draaimoment en pandstatus = 'Bouwvergunning verleend', 'Bouw gestart', 'Pand in gebruik (niet ingemeten)', 'Pand in gebruik', 'Verbouwing pand', 'Sloopvergunning verleend' of 'Pand buiten gebruik'.
  • Ligplaats: actief en geldig op het draaimoment en ligplaatsstatus = 'Plaats aangewezen'.
  • Standplaats: actief en geldig op het draaimoment en standplaatsstatus = 'Plaats aangewezen'.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit artikel:


Zoek…