Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 dinsdag 5 maart 2019

Bronhouder

Elke gemeente is bronhouder van de BAG binnen de eigen gemeentegrenzen. Het grondgebied van de gemeente waarop een object is gelegen, bepaalt dus welke gemeente het object registreert.

Zie ook de Catalogus BAG 2018, paragraaf 3.1 Bronhouders.

Op zichzelf is een gemeentegrens niet in de BAG opgenomen. Het grondgebied van een gemeente bestaat uit de optelsom van de geometrieën van de woonplaatsen (die wél in de BAG zijn opgenomen) die bij deze gemeente horen.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit trefwoord:


Zoek…