Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

maandag 27 augustus 2018 woensdag 23 januari 2019

Wat zijn de wijzigingen in BAG 2.0?

In het kader van de overgang naar de gewijzigde wet- en regelgeving voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (ook wel bekend als "BAG 2.0") is voor de bronhouders en de afnemers van de BAG een overkoepelend document met de wijzigingen opgesteld. Dit document is een samenvatting van de wijzigingen die zijn opgesomd in andere documenten die opgesteld zijn in het kader van BAG 2.0 (zoals Kwaliteit- en toezichtkader, Memorie van toelichting, etc).

Zie: Wijzigingenoverzicht BAG 2.0

Spelregels overgangsperiode gewijzigde wet- en regelgeving BAG

In het Kwaliteit- en toezichtkader BAG 2021 staat beschreven hoe als gevolg van de wijzigingen in de Catalogus BAG 2018 omgegaan moet worden met de objecten die zich nu al in de BAG bevinden (implementatiebeleid) en hoe omgegaan moet worden met wijzigingen in objecten die ook de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) raken (implementatieadvies). Daarnaast gelden er ook nog een aantal specifieke spelregels voor de periode tussen het ingaan van de nieuwe wet- en regelgeving en de feitelijke implementatie van de vernieuwde BAG 2.0-software. Deze zijn door het ministerie van BZK samengevat in deze beschrijving van de spelregels voor de overgangsperiode BAG 2.0. Als BAG-beheerder wordt van u verwacht dat u bekend bent met deze spelregels, het implementatiebeleid en het implementatieadvies. Neem ze daarom goed door.

Ga naar de Spelregels overgangsperiode gewijzigde wet- en regelgeving BAG op de website van BZK.


Zoek…