Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zonder aanmaakdatum woensdag 4 juli 2018

Werkafspraak Panden en OverigeBouwwerken in de BGT door BAG 2.0

Met de herziening van de wet- en regelgeving voor de BAG (ook wel 'BAG 2.0' genoemd) per 1 juli 2018 zijn de afbakeningsregels aangescherpt en zijn er zoveel mogelijk uitzonderingen op de reguliere regels geschrapt. Als gevolg daarvan zullen bepaalde objecten die voorheen niet als Pand werden afgebakend, met ingang van BAG 2.0 wel als Pand worden opgenomen in de BAG. Bijvoorbeeld een bunker of een windturbine, mits deze voldoen aan de afbakeningscriteria.

Op het moment dat deze bouwwerken in de BAG worden omgezet naar panden, treedt informatieverlies voor gebruikers van de BGT op. De BGT haalt gegevens over panden op uit de BAG. Maar door het ontbreken van een typering van het pand, is een windturbine in de BGT niet als zodanig herkenbaar. Een typering voor panden ontbreekt in de BGT. In een volgende versie van BGT IMGeo wordt de typering van panden mogelijk toegevoegd aan het model. Echter, deze versie van IMGeo is niet voor de inwerkingtreding van BAG 2.0 (1 juli 2018) gerealiseerd.

Om informatieverlies als gevolg van BAG 2.0 op te vangen, is er een werkafspraak opgesteld over hoe om te gaan met Panden en OverigeBouwwerken in de BGT.

Deze werkafspraak is gepubliceerd op de website van Geonovum.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit beleidskader:


objecttypen:
trefwoorden:
Zoek…