Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zonder aanmaakdatum zondag 1 juli 2018

Koppelvlakbeschrijving Landelijke Voorziening - Bronhouders BAG (2018)

In 2016, 2017 en 2018 is er door Geonovum, Kadaster en BZK gewerkt aan de Catalogus BAG 2018. De Catalogus is tot stand gekomen in dialoog met het Agendaoverleg, BAG BAO, het ministerie van BZK, VNG en VNG Realisatie. Bovendien is de input benut die tijdens verschillende bijeenkomsten in 2016 en 2017 geleverd is door de stakeholders van de BAG. De gewijzigde Wet bag, het gewijzigde Besluit bag, de gewijzigde Ministeriële regeling bag, inclusief de bijlage Catalogus bag en de bijlage Koppelvlakbeschrijving, en de gewijzigde Ministeriële regeling periodieke controle bag vormen de normatieve kern van de BAG in 2018. De Koppelvlakbeschrijving BAG is de uitwerking van artikel 17 lid 2 onderdeel b van de Wet bag en is bijlage II van de Ministeriële regeling bag.

De officiële publicatie van de Koppelvlakbeschrijving Landelijke Voorziening - Bronhouders BAG vindt u in de Staatscourant en op geobasisregistraties.nl. De vigerende versie is 1.0 en deze is van kracht sinds 1 juli 2018. De versie zoals die luidde op 30 juni 2018, blijft tot 1 januari 2020 van toepassing.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit beleidskader:


Zoek…