Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zonder aanmaakdatum maandag 25 juni 2018

Regeling basisregistraties adressen en gebouwen (2018)

De Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 25 juni 2018, nr. 2018-0000380848 tot wijziging van de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen in verband met de modernisering van de basisregistratie uit 2018 vindt u in de Staatscourant.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit beleidskader:


Zoek…