Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zonder aanmaakdatum donderdag 29 maart 2018

Regeling periodieke controle basisregistraties adressen en gebouwen (2018)

De Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 maart 2018, nr. 2018-0000183372 tot wijziging van de Regeling periodieke controle basisregistraties adressen en gebouwen in verband met de modernisering van de basisregistratie uit 2018 vindt u in de Staatscourant.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit beleidskader:


Zoek…