Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zonder aanmaakdatum donderdag 23 juni 2016

Memorie van toelichting bij de wijziging van de Wet bag

De memorie van toelichting uit 2016 bij de Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht vindt u als Kamerstuk op tweedekamer.nl en officielebekendmakingen.nl.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit beleidskader:


Zoek…