Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zonder aanmaakdatum woensdag 30 april 2014

Evaluatie Wet basisregistraties adressen en gebouwen

De wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) is op 1 juli 2009 in werking getreden. Artikel 46 van deze wet bepaalt dat de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) vier jaar na inwerkingtreding aan de Staten-Generaal een verslag zendt over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. De brief van de minister van Infrastructuur en Milieu aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal die daartoe strekt, is beschikbaar als Kamerstuk.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit beleidskader:


Zoek…