Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

dinsdag 7 oktober 2008

Memorie van toelichting bij de wijziging van de Wet bag en de Kadasterwet

De memorie van toelichting uit 2008 bij de Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en de Kadasterwet (aanvulling, verduidelijking en enige technische verbeteringen van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en aanvulling van de Kadasterwet in verband met de toedeling van taken aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers ten aanzien van de landelijke voorziening voor de basisregistraties adressen en gebouwen) vindt u op zoek.officielebekendmakingen.nl.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit beleidskader:


Zoek…