Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Kan ik een vergunningsvrije aanpassing van het gebruiksdoel opnemen met een ambtelijke verklaring?

Ja, een vergunningsvrije gebruikswijziging, voor zover die past binnen de regels van het bestemmingsplan/Bouwbesluit, wordt geregistreerd in de BAG op grond van een ambtelijke verklaring (bijv. een bevindingenbrief van de afdeling Vergunningverlening).


Gerelateerde artikelen:

Zoek…