Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Kan ik een vergunningsvrije aanpassing van het gebruiksdoel opnemen met een ambtelijke verklaring?

Ja, een vergunningsvrije gebruikswijziging, voor zover die past binnen de regels van het bestemmingsplan/Bouwbesluit, kan worden geregistreerd in de BAG. Het is wel van belang bij een collega van de afdeling Vergunningverlening te toetsen of er inderdaad sprake is van een vergunningsvrije gebruikswijziging. Ook is het van belang bij de afdeling Ruimtelijke ordening te controleren of de gebruikswijziging inderdaad past binnen de ruimtelijke regels (bijv. het bestemmingsplan). Als dit beide het geval is, dan mag het gebruiksdoel aangepast worden naar de feitelijke situatie. Als brondocument wordt hiervoor een ambtelijke verklaring gebruikt (bijv. de bevindingenbrief van de afdeling Vergunningverlening).

Zoek…