Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Wijzigen gebruiksdoel

Naam gebeurtenis
Wijzigen gebruiksdoel
Code gebeurtenis
BAG-WG
Beschrijving gebeurtenis
Er wordt een besluit genomen tot wijziging (of uitbreiding) van het toegestane gebruiksdoel(en) van een verblijfsobject(en).
Betrokken objecttype
VERBLIJFSOBJECT
Brondocument
De omgevingsvergunning
Resultaat
Het gebruiksdoel(en) is correct opgenomen in de BAG.
Opmerkingen
Het gebruiksdoel betreft het toegestane gebruiksdoel en dient niet te worden verward met de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.
Voorbeeld
Op 01-10-2017 wordt een besluit (brondocumentnummer 52219) genomen dat voor het verblijfsobject aan de Hyacintenlaan, Het Dorp naast woonfunctie ook kantoorfunctie toegestaan is.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze gebeurtenis:


attributen:
objecttypen:
Zoek…