Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 donderdag 1 november 2018

Historisch maken ten onrechte opgevoerd object

Naam gebeurtenis
Historisch maken ten onrechte opgevoerd object
Code gebeurtenis
BGR-HMO
Beschrijving gebeurtenis
Er wordt vastgesteld dat een object(en) ten onrechte is opgevoerd in de registratie. Daarom wordt de status van het object aangepast zodat duidelijk is dat het object ten onrechte is opgevoerd.
Betrokken objecttype
PAND en VERBLIJFSOBJECT en NUMMERAANDUIDING en OPENBARE RUIMTE en WOONPLAATS en STANDPLAATS en LIGPLAATS
Brondocument
De ambtelijke verklaring van een bevoegd ambtenaar.
Resultaat
Het pand(en) (status Pand ten onrechte opgevoerd) en/of verblijfsobject (status Verblijfsobject ten onrechte opgevoerd) is historisch gemaakt.
Opmerkingen
Het toekennen van deze status maakt duidelijk dat er sprake is van een administratieve handeling en dat het object niet aan de afbakeningseisen voldeed of om een andere reden ten onrechte in de registratie was opgenomen.
Alleen voor panden en verblijfsobjecten is er een aparte status. Voor overige objecten blijft alleen de eindstatus ingetrokken beschikbaar. Deze gebeurtenis heeft over het algemeen betrekking op panden, verblijfsobjecten (en nummeraanduidingen).
Voorbeeld
De gemeente stelt op 31 maart 2017 vast dat een object dat als pand en verblijfsobject in de BAG is geregistreerd met het adres Het Steegje 100, een verplaatsbare stacaravan is die niet voldoet aan de afbakeningscriteria. De gemeente maakt het pand en het bijbehorende verblijfsobject (en nummeraanduiding) historisch. Het pand krijgt de status Pand ten onrechte opgevoerd, het verblijfsobject Verblijfsobject ten onrechte opgevoerd en de nummeraanduiding status Naamgeving ingetrokken. Het brondocumentnummer is '231930COR'

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze gebeurtenis:


Zoek…