Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

donderdag 10 september 2020

Hoe kunnen gebeurtenissen worden afgeleid uit mutaties?

Het bijhouden van de BAG is gebaseerd op gebeurtenissen. Voor bronhouders geven deze gebeurtenissen aanleiding tot het opstarten van één of meerdere gemeentelijke BAG-werkprocessen. De gebeurtenissen worden niet één op één overgenomen in de BAG-registratie. Voor afnemers van de BAG kan het interessant zijn gebeurtenissen af te leiden uit mutaties. Een bepaalde mutatie kan immers het gevolg zijn van verschillende gebeurtenissen.

Om afnemers te ondersteunen bij het afleiden van gebeurtenissen uit mutaties is het document 'Afleiden gebeurtenissen' opgesteld. U vindt dit document op onze website.

Een voorbeeld van een mutatie en bijbehorende gebeurtenis is de statusovergang van Bouw gestart naar Pand in gebruik (niet ingemeten). Deze statusovergang betekent dat er sprake is van de gebeurtenis 'Melding gebruiksgereed'.

De meeste gebeurtenissen zijn te herkennen aan een specifieke statusovergang. Een overzicht van alle statussen van BAG-objecten en de bijbehorende definities is te vinden in het artikel 'Welke statussen kent de BAG en wat betekenen deze statussen?'.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit artikel:

Zoek…