Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

donderdag 10 september 2020

Welke statussen kent de BAG en wat betekenen deze statussen?

De status van objecten in de BAG kan verschillende waarden aannemen. In de tabellen hieronder wordt een overzicht getoond van de geldige waarden van de statussen en de bijbehorende definities.

Naamgeving (openbare ruimte of nummeraanduiding)

Waarden Omschrijving
Naamgeving uitgegeven Naam is uitgegeven door het bevoegd gezag of geconstateerd
Naamgeving ingetrokken Naam is ingetrokken door het bevoegd gezag

Pand

Waarden Omschrijving
Bouwvergunning verleend Een nieuw pand dat nog niet is gebouwd maar waarvoor wel een bouwvergunning is verleend
Niet gerealiseerd pand Een pand waarvoor een bouwvergunning was verleend, maar waarvan in een ambtelijke verklaring van een daartoe bevoegd ambtenaar is vastgesteld dat wordt afgezien van de bouw of waarvan de bouwvergunning is ingetrokken
Bouw gestart Een vergund pand waarvan de aanvrager van de bouwvergunning heeft gemeld dat de bouw is gestart of waarvan in een ambtelijke verklaring van een daartoe bevoegd ambtenaar is vastgesteld dat de feitelijke bouw is aangevangen door minimaal de aanleg van de fundering (waartoe niet het bouwrijp maken van een terrein wordt gerekend)
Pand in gebruik (niet ingemeten) Een pand waarvan de aanvrager van de bouwvergunning heeft gemeld dat de bouw is voltooid of waarvan in een ambtelijke verklaring van een daartoe bevoegd ambtenaar is vastgesteld dat het pand feitelijk in gebruik is genomen of dat het weliswaar (nog) niet in gebruik is genomen maar naar het oordeel van de gemeente wel gebruiksgereed is, dan wel een pand waarvan de verbouw is voltooid, dan wel een pand dat door een calamiteit gedeeltelijk is verdwenen maar naar verwachting zal worden hersteld en in gebruik genomen
Pand in gebruik Een pand dat feitelijk de status "Pand in gebruik (niet ingemeten)" had en waarvan de definitieve geometrie is ingemeten
Sloopvergunning verleend Een pand waarvoor een sloopvergunning is verleend
Pand gesloopt Een pand waarvan de aanvrager van de sloopvergunning heeft gemeld dat de sloop is voltooid of in een ambtelijke verklaring van een daartoe bevoegd ambtenaar is vastgesteld dat het pand is gesloopt
Pand buiten gebruik Een pand dat in dusdanige bouwkundige staat is dat niet te verwachten is dat het pand zal worden hersteld en weer in gebruik zal worden genomen
Verbouwing pand Een pand waarvoor een vergunning tot verbouw is verleend en waarbij de verbouwing nog niet is voltooid
Pand ten onrechte opgevoerd Een pand dat niet had mogen worden opgenomen in de BAG-registratie en vervolgens is beëindigd

Plaats (standplaats en ligplaats)

Waarden Omschrijving
Plaats aangewezen Plaats is aangewezen door het bevoegd gezag of geconstateerd
Plaats ingetrokken Plaats is ingetrokken door het bevoegd gezag

Verblijfsobject

Waarden Omschrijving
Verblijfsobject gevormd Een nieuw verblijfsobject dat deel gaat uitmaken van een nog niet gebouwd pand waarvoor een bouwvergunning is verleend of dat wordt gerealiseerd in een reeds bestaand pand
Niet gerealiseerd verblijfsobject Een verblijfsobject in een pand waarvoor een bouwvergunning was verleend of dat gerealiseerd zou worden in een reeds bestaand pand, maar waarvan in een ambtelijke verklaring van een daartoe bevoegd ambtenaar is vastgesteld dat wordt afgezien van de bouw of waarvan de bouwvergunning is ingetrokken
Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) Een verblijfsobject waarvan de aanvrager van de bouwvergunning heeft gemeld dat de bouw is voltooid of waarvan in een ambtelijke verklaring van een daartoe bevoegd ambtenaar is vastgesteld dat het verblijfsobject feitelijk in gebruik is genomen of dat het weliswaar (nog) niet in gebruik is genomen maar naar het oordeel van de gemeente wel gebruiksgereed is, dan wel een verblijfsobject waarvan de verbouw is voltooid, dan wel een verblijfsobject dat door een calamiteit gedeeltelijk is verdwenen maar naar verwachting zal worden hersteld en in gebruik genomen
Verblijfsobject in gebruik Een verblijfsobject dat feitelijk de status "Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)" had en waarvan de definitieve geometrie is ingemeten
Verblijfsobject ingetrokken Een verblijfsobject dat als zodanig opgehouden heeft te bestaan omdat de aanvrager van een sloopvergunning heeft gemeld dat de sloop is voltooid of in een ambtelijke verklaring van een daartoe bevoegd ambtenaar is vastgesteld dat het verblijfsobject als zodanig niet meer bestaat
Verblijfsobject buiten gebruik Een verblijfsobject dat onderdeel uitmaakt van een pand dat in dusdanige bouwkundige staat is dat niet te verwachten is dat het pand zal worden hersteld en weer in gebruik zal worden genomen
Verbouwing verblijfsobject Een verblijfsobject waarvoor een vergunning tot verbouw is verleend en waarbij de verbouwing nog niet is voltooid
Verblijfsobject ten onrechte opgevoerd Een verblijfsobject dat niet had mogen worden opgenomen in de BAG-registratie en vervolgens is beëindigd

Woonplaats

Waarden Omschrijving
Woonplaats aangewezen Woonplaats is aangewezen door het bevoegd gezag of geconstateerd
Woonplaats ingetrokken Woonplaats is ingetrokken door het bevoegd gezag

De meeste gebeurtenissen in de BAG zijn te herkennen aan een specifieke statusovergang. In het artikel 'Hoe kunnen gebeurtenissen worden afgeleid uit mutaties?' wordt toegelicht hoe op basis van mutaties een gebeurtenis in de BAG kan worden afgeleid.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit artikel:


attributen:
Zoek…