Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

woensdag 2 december 2020 woensdag 15 februari 2023

Wanneer worden de statussen 'Verbouwing pand' en 'Verbouwing verblijfsobject' toegepast?

In de Catalogus BAG 2018 wordt de status Verbouwing pand of Verbouwing verblijfsobject gedefinieerd als 'Een pand/ verblijfsobject waarvoor een vergunning tot verbouw is verleend en waarbij de verbouwing nog niet is voltooid'. Hoewel uit deze definitie niet duidelijk blijkt dat de status verbouwing alleen bedoeld is voor reeds bestaande gebouwen, is dit wel op te maken uit de levenscyclus van een BAG-object.

Deze levenscyclus wordt weergegeven in §3.6 Levenscyclus van de Catalogus BAG 2018. In deze afbeelding wordt zichtbaar in welke fase van de levenscyclus van een object de status verbouwing wordt gebruikt. Hieruit kan worden afgeleid dat de status verbouwing uitsluitend is bedoeld voor panden en/of verblijfsobjecten die al opgeleverd/ in gebruik zijn. De status verbouwing is niet bedoeld voor de planvorming- en/of bouwfase. Dit betekent dat bijvoorbeeld een statusovergang van Bouwvergunning verleend naar Verbouwing pand niet logisch is.

De status Verbouwing pand of Verbouwing verblijfsobject kan ook worden gebruikt als bekend is dat een object dat door calamiteiten gedeeltelijk verdwenen is, weer zal worden opgebouwd. In dit geval krijgt het object direct na de calamiteit de status In gebruik (niet ingemeten). Zodra bekend is dat het object weer opgebouwd zal worden, kan de status worden gewijzigd naar Verbouwing.

De status verbouwing kan dus niet worden toegepast bij alle 'soorten' verbouwingen:

  • Bij een verbouwing als aanpassing op de oorspronkelijke vergunning in de planvorming fase is het de bedoeling dat de status op Bouwvergunning verleend blijft staan.
  • Bij een verbouwing als aanpassing op de oorspronkelijke vergunning in de bouwfase is het de bedoeling dat de status op Bouw gestart blijft staan.
  • Bij een verbouwing als aanpassing op een pand dat al gereed is en dat onterecht nog de status Bouw gestart heeft, is het de bedoeling dat het pand eerst de status Pand in gebruik (niet ingemeten) krijgt en daarna de status Verbouwing pand. Het is anders niet duidelijk dat dit pand al wel gereed is geweest.

In het artikel Welke statussen kent de BAG en wat betekenen deze statussen? wordt een overzicht gegeven van alle statussen en de bijbehorende definities.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit artikel:


attributen:
trefwoorden:
Zoek…