Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 woensdag 22 maart 2023

Verbouwing

Voor verbouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. In een aantal gevallen kan zonder vergunning (vergunningvrij) worden verbouwd. Zie ook de website van de Rijksoverheid over Vergunningvrij bouwen en verbouwen.

Bij een verbouwing kunnen veranderingen in de afbakening van panden en verblijfsobjecten optreden, maar het is ook mogelijk dat er enkel een wijziging optreedt in een attribuut van een bestaand object.

Wanneer bij een verbouwing uitsluitend wijzigingen optreden bij één of meer attributen van een bestaand pand of verblijfsobject en niet in het onderscheiden van verblijfsobjecten, is er in de BAG sprake van een kleine verbouwing. Hiervoor wordt verwezen naar de gebeurtenis 'Kleine verbouwing object'. Een voorbeeld van zo'n kleine verbouwing is de bouw van een vergunningplichtige aanbouw aan een bestaande woning.

Wanneer een verbouwing een wijziging in de te onderscheiden verblijfsobjecten tot gevolg heeft en er één of meer nieuwe verblijfsobjecten worden opgevoerd, is er in de BAG sprake van een ingrijpende verbouwing. In dit geval wordt verwezen naar de gebeurtenis 'Verlenen bouwvergunning voor ingrijpende verbouwing'. Een voorbeeld van zo'n ingrijpende verbouwing een verbouwing waarbij uit twee bestaande verblijfsobjecten drie nieuwe verblijfsobjecten worden gecreëerd.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit trefwoord:


Zoek…