Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

vrijdag 12 juli 2019

Wat is het verschil tussen een ingrijpende verbouwing, het splitsen van verblijfsobjecten en het samenvoegen van verblijfsobjecten?

Of er sprake is van een ingrijpende verbouwing, een splitsing of een samenvoeging hangt af van hoe de nieuwe verblijfsobjecten zich verhouden tot de oorspronkelijke verblijfsobjecten waaruit deze ontstaan. Bij een splitsing ontstaan nieuwe verblijfsobjecten uit één volledig verblijfsobject. Bij een ingrijpende verbouwing ontstaan de nieuwe verblijfsobjecten uit delen van oorspronkelijke verblijfsobjecten. Bij de samenvoeging van verblijfsobjecten ontstaat één verblijfsobject uit uitsluitend volledige oorspronkelijke verblijfsobjecten.

Het onderscheid tussen een ingrijpende verbouwing, het splitsen van verblijfsobjecten en het samenvoegen van verblijfsobjecten wordt hieronder schematisch weergegeven:

Uitgangssituatie Uitgangssituatie

Ingrijpende verbouwing Ingrijpende verbouwing

Samenvoegen van verblijfsobjecten Samenvoegen

Splitsen van verblijfsobjecten Splitsen


Zoek…