Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

dinsdag 14 december 2021 dinsdag 21 december 2021

Is er een apart brondocument voor het intrekken van het adres nodig als een adresseerbaar object wordt beëindigd in de registratie?

Nee, sinds de invoering van de BAG is een adres/nummeraanduiding onlosmakelijk verbonden aan een adresseerbaar object (verblijfsobject, standplaats of ligplaats). Dit betekent, dat als het adresseerbaar object ophoudt te bestaan ook het adres/ de nummeraanduiding vervalt.

Het brondocument voor het beëindigen van het adresseerbare object volstaat daarom ook als brondocument voor het intrekken van het adres/nummeraanduiding. Het opstellen van een extra brondocument is daarmee niet nodig.


Zoek…