Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Mag het huisnummerbesluit geïntegreerd worden in de vergunningverlening zodat beide in één besluit verleend worden en onder één archiefnummer geregistreerd worden?

Ja, dat mag. Er bestaat vanuit de BAG zeker geen bezwaar tegen als het huisnummerbesluit en de omgevingsvergunning in één besluit worden genomen. Hierbij moet er wel op worden gelet dat de mandatering goed is geregeld.

Een werkwijze waarbij omgevingsvergunning en huisnummerbesluit een verschillende ingangsdatum hebben of niet binnen vier werkdagen (vanaf het nemen van het besluit) in de BAG zijn opgenomen, voldoet niet aan de wettelijke voorschriften. Een en ander betekent dat de gemeente de processen vergunningverlening en huisnummerbesluit nauwgezet op elkaar af moet stemmen.

Zoek…