Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

donderdag 20 mei 2021 dinsdag 29 juni 2021

Hoe wordt een splitsing van panden in de BAG verwerkt?

Een bestaand pand kan dusdanige bouwkundige wijzigingen ondergaan dat het wordt opgesplitst in twee afzonderlijke objecten. Wanneer de afzonderlijke objecten beide als pand kunnen worden gecategoriseerd, ontstaan er twee panden. Op het bestaande pand wordt een correctie in de geometrie doorgevoerd. Het nieuwe pand wordt apart opgevoerd met het oorspronkelijke bouwjaar.

Daarnaast moet ook nog naar de verblijfsobjecten worden gekeken. Wat hiermee dient te gebeuren hangt af van de situatie. Het ligt voor de hand dat de oppervlakte van het verblijfsobject aangepast moet worden. Afhankelijk van de situatie is het ook mogelijk dat de pandrelatering en de locatie van de verblijfsobjecten aangepast moeten worden. Er zijn ook nog situaties denkbaar waarin er als gevolg van de splitsing van het pand twee verblijfsobjecten ontstaan. In dat geval moet de gebeurtenis splitsen van verblijfsobjecten worden gevolgd.

Onderstaande situatie illustreert het splitsen van panden en de daarmee gepaard gaande wijziging van verblijfsobject:

Voorbeeldsituatie


Zoek…