Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Hoe verwerk ik een omgevingsvergunning in de BAG als de verbouwing naar aanleiding van de vorige vergunning nog niet voltooid is?

Als het gaat om een nieuwbouwwoning zal de status van pand en verblijfsobject waarschijnlijk Bouwvergunning verleend of Bouw gestart respectievelijk Verblijfsobject gevormd zijn.

De mutatie van de nieuwe omgevingsvergunning wordt gewoon doorgevoerd in de BAG: bijvoorbeeld de geometrie of gebruiksoppervlakte van het pand/verblijfsobject wordt gewijzigd met de nieuwe omgevingsvergunning als brondocument en met als datum begin geldigheid de datum waarop de nieuwe omgevingsvergunning is verleend.

De status van het pand en het verblijfsobject blijven in dat geval ongewijzigd: Bouwvergunning verleend of Bouw gestart respectievelijk Verblijfsobject gevormd.

Ook als het gaat om een verbouwing van een bestaand pand/verblijfsobject wordt de nieuwe omgevingsvergunning gewoon doorgevoerd in de BAG. De status blijft in dit geval Verbouwing pand dan wel Verbouwing verblijfsobject.

Zoek…