Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

donderdag 28 januari 2021

Kan een verblijfsobject in meerdere panden liggen?

Bij de totstandkoming van een pand zijn verblijfsobjecten volledig gelegen binnen dat pand. Het is echter mogelijk dat een verblijfsobject zich na een verbouwing uitstrekt over meerdere aaneengesloten panden.

De bekende situatie waarin dit gebeurt, is een situatie waarin een tussenmuur tussen twee bestaande panden wordt doorgebroken. Een voorbeeld hiervan is een situatie waarbij een winkelpand via een doorbraak uitbreidt met het winkelpand ernaast, waardoor er één nieuwe grote winkel gemaakt wordt. In dit geval ontstaat er één functioneel geheel en dus ook één nieuw verblijfsobject. De bestaande pandafbakening wordt echter niet aangepast. Dit leidt tot een eindsituatie waarin één verblijfsobject zich in meerdere panden bevindt.

Uitgangssituatie: twee verblijfsobjecten in twee panden

Uitgangssituatie

Situatie na verbouwing: één verblijfsobject in twee panden

Situatie na verbouwing


Zoek…