Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

1. Betreft de ruimte een of meer binnenruimten binnen een of meer panden?

Een verblijfsobject is een eenheid van gebruik die bestaat uit een of meer binnenruimten binnen een of meer panden. Deze binnenruimten moeten voldoen aan de definitie van een binnenruimte volgens NEN 2580:2007.

Een verblijfsobject moet over de volledige hoogte zijn omsloten door wanden en een dichte plafond- of dakconstructie en een dichte vloerconstructie hebben. Beweegbare delen in de gevel, het dak of de laagstgelegen vloer, zoals deuren en ramen, te openen lichtkappen en kruipluiken worden op grond van NEN 2580:2007 niet als permanente openingen beschouwd. Hetzelfde geldt voor ventilatieopeningen en ‑kanalen in de gevel, in het dak of in de vloer, zelfs als deze niet afsluitbaar zijn. Hekken, roosterwerken en gaasafzettingen zijn op grond van NEN 2580:2007 wel permanente openingen.

Verblijfsobjecten zijn bij de totstandkoming van een pand volledig gelegen binnen dat pand. Na een verbouwing kan een verblijfsobject zich uitstrekken over meerdere aaneengesloten panden.

Definities uit NEN 2580:2007 zijn overgenomen met toestemming van NEN te Delft, www.nen.nl.

Vorige vraag Ja Nee
« Naar START Naar vraag 2 » Naar geen verblijfsobject »

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze beslisboomvraag:


Zoek…