Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

woensdag 13 november 2019

Staat de aanwezigheid van een tussendeur de afbakening van verblijfsobjecten in de weg?

Het belangrijkste criterium voor de afbakening van een verblijfsobject is de kleinste eenheid van functioneel zelfstandig gebruik. Afbakening van deze kleinste eenheid kan met zich mee brengen dat twee verblijfsobjecten die zelfstandig kunnen worden afgebakend door een tussendeur gescheiden worden.

Als een object conform alle afbakeningscriteria als een zelfstandig verblijfsobject kan worden afgebakend, staat de aanwezigheid van een tussendeur deze afbakening niet in de weg. Dit betekent dat een verblijfsobject ook kan worden afgebakend als er een tussendeur aanwezig is. Een tussendeur is in deze context een deur die niet fungeert als toegang tot het verblijfsobject. De Catalogus schrijft bij een verblijfsobject voor dat het over de volledige hoogte omsloten dient te zijn door wanden en dat het een dichte plafond- of dakconstructie en een dichte vloerconstructie dient te hebben. Beweegbare delen in de gevel, het dak of de laagstgelegen vloer, zoals deuren en ramen, te openen lichtkappen en kruipluiken worden op grond van NEN 2580:2007 niet als permanente openingen beschouwd. Hetzelfde geldt voor ventilatieopeningen en kanalen in de gevel, in het dak of in de vloer, zelfs als deze niet afsluitbaar zijn. Hekken, roosterwerken en gaasafzettingen zijn op grond van NEN 2580:2007 wel permanente openingen. (Zie hiervoor ook de beslisboomvraag 'Betreft de ruimte een of meer binnenruimten binnen een of meer panden?'). Voor binnenmuren gelden dus dezelfde eisen als voor buitenmuren. Een tussendeur wordt hierbij niet als permanente opening beschouwd.

De Catalogus zegt ook:

Sloten en beweegbare delen in de gevel, het dak of de laagstgelegen vloer, zoals deuren en ramen, te openen lichtkappen en kruipluiken hoeven niet aanwezig zijn, mits deze wel eenvoudig kunnen worden geplaatst.

Dit betekent dat ook wanneer de tussendeur niet op slot kan, of zelfs niet aanwezig is, er sprake kan zijn van meerdere verblijfsobjecten.

Een voorbeeld van afbakening van verblijfsobjecten die gescheiden worden door een tussendeur is te vinden als variant 1 in het artikel 'Uitwerking aaneengesloten samenhangend gebruik en ontsluiting van een verblijfsobject'.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit artikel:


Zoek…