Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zonder aanmaakdatum dinsdag 1 mei 2007

NEN 2580:2007 nl Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden

NEN 2580 bevat termen, definities en bepalingsmethoden voor oppervlakten van terreinen die bestemd zijn voor gebouwen en voor vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen ervan. Kortom, NEN 2580 geeft aan hoe u te werk moet gaan. Valt een gemeenschappelijk trappenhuis nu wel of niet onder de oppervlakte van een gebruiksruimte?

Het belang van NEN 2580 en de mogelijkheden in relatie met NEN 2631:1979 (investeringskosten) en NEN 2632:1980 (exploitatiekosten) kunnen als volgt worden samengevat:

  • Het opstellen van eenduidige oppervlakte- en inhoudsanalyses door uniforme bepaling van basisgegevens;
  • Het verkrijgen van vergelijkbare informatie over de verhouding tussen hoeveelheden (in m² en m³) en kosten;
  • Het geven van alternatieven in het ontwerpstadium, waarin bovengenoemde analyses en bijbehorende verhoudingen zijn betrokken;
  • De uitwisseling van uniform opgebouwde informatie op dit gebied, waarbij onder andere vergelijkbare gegevens worden gepubliceerd en geregistreerd;
  • Het fungeren als hulpmiddel bij de beoordeling en terugkoppeling in het ontwerpproces.

NEN 2580:2007 nl vindt u op de website van NEN.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit beleidskader:


beleidskaders:
objecttypen:
Zoek…