Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

START

Voor deze beslisboom deelt de bronhouder een pand of een reeks van panden op in ruimten (niet te verwarren met bijvoorbeeld binnenruimten in de zin van NEN 2580:2007 of verblijfsruimten in de zin van het Bouwbesluit 2012) en toetst elk van deze ruimten afzonderlijk aan de definitie van een verblijfsobject.

Bij het opdelen van panden in ruimten zoekt de bronhouder naar de kleinste eenheid van gebruik. Hierbij redeneert de bronhouder van binnen naar buiten. De binnenste eigen toegang bepaalt waar een verblijfsobject begint, mits de ruimte achter deze toegang voldoet aan de definitie van een verblijfsobject.

Vanuit informatiekundig oogpunt zou het afbakenen van verblijfs- en andere objecten moeten plaatsvinden zonder eerst naar het gebruiksdoel of andere attribuutwaarden te kijken. Voor de praktijk van de BAG is het echter nodig dat bijvoorbeeld een garage bij een woning geen verblijfsobject wordt als er een bed in wordt gezet, terwijl wel een verblijfsobject kan ontstaan indien er een bureau in wordt geplaatst voor de uitoefening van een beroep of bedrijf (mits de garage in beide situaties in alle andere opzichten zelfstandig kan voldoen aan de definitie van een verblijfsobject).

Vorige vraag Volgende vraag
N.v.t. Naar vraag 1 »

objecttypen:
Zoek…