Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

maandag 21 januari 2019

Indien ingemeten geometrie beschikbaar komt voordat de bouw of verbouw gereed gemeld is, hoe dien ik dat dan in de BAG te verwerken?

De ingemeten geometrie moet binnen vier werkdagen in de BAG zijn opgenomen.

Omdat de bouw of verbouw nog niet gereed is, is de status van het pand en het verblijfsobject waarschijnlijk nog Bouwvergunning verleend, Bouw gestart of Verbouwing pand respectievelijk Verblijfsobject gevormd of Verbouwing verblijfsobject. Als de pandstatus Bouwvergunning verleend is, dan wijzigt de status hiervan in Bouw gestart. Het beschikbaar komen van de geometrie geldt in dit geval ook als melding dat de bouw is gestart. Als de pandstatus Bouw gestart of Verbouwing pand is, dan blijft de status onveranderd. De status van het verblijfsobject blijft onveranderd Verblijfsobject gevormd of Verbouwing verblijfsobject.

Op het moment dat de bouw of verbouw gereed gemeld wordt, wordt de status van pand en verblijfsobject gemuteerd in In gebruik. De status In gebruik (niet ingemeten) wordt dan overgeslagen.


Zoek…