Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

vrijdag 11 december 2020

Op het moment dat ik een wijziging wil doorvoeren in de BAG kom ik erachter dat ik een eerdere wijziging ben vergeten. Wat moet ik doen?

Het kan voorkomen dat een wijziging doorgevoerd moet worden, maar dat de voorgaande wijziging nog niet in de BAG verwerkt is. Denk hierbij aan de situatie waarbij een 'Bouw gereed'-melding verwerkt moet worden terwijl de 'Bouw gestart'-melding niet verwerkt is.

Muteren in het verleden (met terugwerkende kracht) is in de BAG niet toegestaan. Dit betekent dat de vergeten status niet alsnog achteraf wordt toegevoegd. In deze gevallen zal de levenscyclus van het object een voorkomen overslaan.

Voor de situatie van een niet verwerkte omgevingsvergunning betekent dit dat de pandstatus Bouw gestart niet achteraf wordt toegevoegd, maar dat deze status zal worden overgeslagen. Het pand wordt op basis van de gereedmelding in de BAG geregistreerd met de status Pand in gebruik (niet ingemeten).


attributen:
Zoek…