Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Hoe verwerk ik in de BAG een sloopmelding of sloopvergunning voor gedeeltelijke sloop van een pand?

Een sloopvergunning voor gedeeltelijke sloop, waarbij het pand blijft bestaan wordt in de BAG afgehandeld als een verbouwing: mutaties ten gevolge van de sloopvergunning worden doorgevoerd op basis van de sloopvergunning.

De statussen Sloopvergunning verleend en Pand gesloopt worden alleen gebruikt bij volledige sloop van een pand. Een verblijfsobject (en de nummeraanduiding) wordt bij gedeeltelijke sloop alleen ingetrokken als deze ophoudt te bestaan (dat is bijvoorbeeld het geval bij splitsingen en samenvoegingen).


relaties:
trefwoorden:
Zoek…