Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 zondag 1 juli 2018

Gedeeltelijk verdwijnen objecten door calamiteiten

Naam gebeurtenis
Gedeeltelijk verdwijnen objecten door calamiteiten
Code gebeurtenis
BGR-VOCDEEL
Beschrijving gebeurtenis
Door een niet geplande gebeurtenis gaat een pand(en) gedeeltelijk teniet dat als zodanig al is geregistreerd binnen de BAG.
Betrokken objecttype
PAND en VERBLIJFSOBJECT
Brondocument
Een ambtelijke verklaring van een bevoegd ambtenaar.
Resultaat
De status van het pand(en) is op Pand in gebruik (niet ingemeten) gezet en het bijbehorende verblijfsobject(en) is op Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) gezet. De nummeraanduiding houdt de status Naamgeving uitgegeven.
Opmerkingen
Er is sprake van 'gedeeltelijk verdwijnen objecten door calamiteiten' als de verwachting is dat pand en of verblijfsobject weer voldoende zullen worden hersteld om weer in gebruik te worden genomen.
Voorbeeld
Het pand aan de Crocussenlaan, Het Dorp brandt op 29/3/2017 gedeeltelijk af, zodat het niet meer in gebruik is. Dit wordt op 31/3/2017 vastgelegd in een verklaring met nummer 64246 en verwerkt in de BAG.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze gebeurtenis:


attributen:
objecttypen:
Zoek…