Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Benoemen nevenadres

Naam gebeurtenis
Benoemen nevenadres
Code gebeurtenis
BAG-BN
Beschrijving gebeurtenis
Aan een bestaand adresseerbaar object wordt een nevenadres toegekend.
Betrokken objecttype
NUMMERAANDUIDING en LIGPLAATS of STANDPLAATS of VERBLIJFSOBJECT
Brondocument
Het besluit nummeraanduiding (huisnummerbesluit)
Resultaat
Er wordt een nieuwe nummeraanduiding opgevoerd. Vanuit het adresseerbaar object wordt verwezen naar deze nummeraanduiding als nevenadres.
Opmerkingen
Het nevenadres is gerelateerd aan hetzelfde adresseerbaar object als het hoofdadres. Het is daarom alleen toegestaan een nevenadres te benoemen als het nevenadres een andere relevante toegang beschrijft. Alleen in dat geval biedt het benoemen van een nevenadres extra informatie over de locatie van de extra toegang.
Voorbeeld
Het verblijfsobject op de Hyacintenlaan 20 krijgt op 31 maart 2017 een achteringang die gelegen is aan de Crocussenlaan. Het adres wordt Crocussenlaan 50. Dit adres wordt opgevoerd als nevenadres in de BAG. Er is nog geen postcode bekend.

Zoek…