Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

dinsdag 21 juli 2020

Wat is de inhoudelijke betekenis van de verschillende soorten in onderzoek?

Als er sprake is van gerede twijfel over de juiste waarde van één of meer eigenschappen van een object worden één of meer attributen van dit object 'In onderzoek' geplaatst. Per object kunnen meerdere attributen in onderzoek worden geplaatst.

Deze tabel hieronder licht de inhoudelijke betekenis van het betreffende onderzoek toe. In deze tabel wordt een onderscheid gemaakt tussen verplichte en optionele velden. Bij een verplicht veld kan uitsluitend een andere waarde worden geregistreerd. Bij een optioneel veld is - naast het registreren van een andere waarde - ook het toevoegen of verwijderen van de waarde mogelijk.

Objecttype Attribuut in de BAG Toelichting
Woonplaats Naam (verplicht) De woonplaatsnaam is mogelijk niet goed geschreven
Woonplaats Status (verplicht) Bij status Woonplaats aangewezen bestaat de woonplaats mogelijk niet. Bij status Woonplaats ingetrokken bestaat de woonplaats mogelijk juist wel. De woonplaats zou in dit geval ten onrechte ingetrokken zijn
Woonplaats Geometrie (verplicht) De woonplaatsgrens is mogelijk onjuist. Het gevolg hiervan kan zijn dat gaten of overlappingen ontstaan in de BAG registratie van woonplaatsen of dat een object in een verkeerde woonplaats ligt (of in twee woonplaatsen of in geen woonplaats)
Openbare ruimte Naam (verplicht) De openbare ruimtenaam moet overeenkomen met de naam zoals vermeld in het straatnaambesluit
Openbare ruimte Status (verplicht) Bij status Naamgeving uitgegeven bestaat de openbare ruimte mogelijk niet (meer). Bij status Naamgeving ingetrokken bestaat de openbare ruimte mogelijk juist (nog) wel. De openbare ruimte kan bijvoorbeeld ten onrechte ingetrokken zijn
Openbare ruimte Ligt in gerelateerde woonplaats (verplicht) De openbare ruimte verwijst mogelijk naar de verkeerde woonplaats. De openbare ruimte moet verwijzen naar de woonplaats waarin de openbare ruimte fysiek ligt
Openbare ruimte Type (verplicht) Een voorbeeld hiervan is een administratief gebied dat als weg in de BAG is geregistreerd
Nummeraanduiding Huisnummer (verplicht) Mogelijk is het verkeerde huisnummer geregistreerd
Nummeraanduiding Huisletter (optioneel) Mogelijk is ten onrechte een huisletter toegekend, mogelijk ontbreekt de huisletter ten onrechte of mogelijk is een verkeerde huisletter toegekend
Nummeraanduiding Huisnummertoevoeging (optioneel) Mogelijk is ten onrechte een toevoeging toegekend, mogelijk ontbreekt de toevoeging ten onrechte of mogelijk is een verkeerde postcode toegekend
Nummeraanduiding Type adresseerbaar object (verplicht) Mogelijk is het verkeerde type adresseerbaar object gekoppeld. Deze indicatie heeft daarmee feitelijke betrekking op het gerelateerde adresseerbare object. Mogelijk is een standplaats ten onrechte afgebakend als verblijfsobject. Het type adresseerbaar object kan echter niet worden aangepast. Dit betekent dat een eventuele aanpassing doorgevoerd wordt door een nieuw adresseerbaar object (met een nieuw nummeraanduidingID) op te voeren
Nummeraanduiding Postcode (optioneel) Mogelijk is ten onrechte een postcode toegekend, mogelijk ontbreekt de postcode ten onrechte of mogelijk is een verkeerde postcode toegekend
Nummeraanduiding Status (verplicht) Bij status Naamgeving uitgegeven bestaat de nummeraanduiding mogelijk niet (meer). Bij status Naamgeving ingetrokken bestaat de nummeraanduiding mogelijk juist (nog) wel. De nummeraanduiding kan bijvoorbeeld ten onrechte ingetrokken zijn
Nummeraanduiding Ligt in gerelateerde woonplaats (optioneel) Mogelijk is ten onrechte een relatie toegekend, mogelijk ontbreekt de relatie ten onrechte of mogelijk is een verkeerde relatie aanwezig. De nummeraanduiding moet verwijzen naar de woonplaats waarin deze fysiek ligt als deze afwijkt van de woonplaats waarnaar de openbare ruimte verwijst
Nummeraanduiding Ligt aan gerelateerde openbare ruimte (verplicht) De nummeraanduiding verwijst mogelijk naar de verkeerde openbare ruimte. De nummeraanduiding hoort te verwijzen naar de openbare ruimte waaraan deze gelegen is
Pand Geometrie (verplicht) Mogelijk is de locatie van de contouren onjuist of mogelijk is de contour onjuist. Het pandvlak kan onjuist zijn doordat bijvoorbeeld een uitbouw of een gedeeltelijke sloop niet verwerkt is
Pand Bouwjaar (verplicht) Bouwjaar is mogelijk onjuist
Pand Status (verplicht) De meest voor de hand liggende mogelijke onjuistheden zijn:
1. Bouwvergunning verleend: mogelijk is de bouw al gestart, gereed of niet gerealiseerd.
2. Niet gerealiseerd pand: mogelijk is het pand toch gerealiseerd.
3. Bouw gestart: mogelijk is de bouw al gereed of niet gerealiseerd.
4. Pand in gebruik (niet ingemeten): mogelijk is de geometrie al ingemeten.
5. Pand in gebruik: mogelijk is het pand nog niet in gebruik, al gesloopt, is een vergunning tot verbouw verleend of is een sloopmelding gedaan.
6. Sloopvergunning verleend: mogelijk wordt het pand toch niet gesloopt of is het al gesloopt.
7. Pand gesloopt: mogelijk is het pand toch niet gesloopt.
8. Pand buiten gebruik: mogelijk is het pand weer in gebruik of is het gesloopt.
9. Verbouwing pand: mogelijk is de verbouwing al afgerond
Verblijfsobject Geometrie (verplicht) Mogelijk is de locatie van het verblijfsobject onjuist. Een verblijfsobject moet in het gerelateerde pand liggen (of in één van de gerelateerde panden)
verblijfsobject Gebruiksdoel (verplicht) Het gebruiksdoel is mogelijk onjuist. In de BAG wordt het vergunde gebruik geregistreerd. Het gebruiksdoel moet overeenkomen met het gebruik dat beschreven staat in de vergunning
Verblijfsobject Oppervlakte (verplicht) De oppervlakte is mogelijk onjuist. De BAG hanteert voor het meten van de gebruiksoppervlakte de norm NEN 2580:2007
Verblijfsobject Status (verplicht) De meest voor de hand liggende mogelijke onjuistheden zijn:
1. Verblijfsobject gevormd: mogelijk is de bouw al gereed of is het verblijfsobject niet gerealiseerd.
2. Niet gerealiseerd verblijfsobject: mogelijk is het verblijfsobject toch gerealiseerd.
3. Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten): mogelijk is de geometrie al ingemeten.
4. Verblijfsobject in gebruik: mogelijk is het verblijfsobject nog niet in gebruik, al ingetrokken of is een vergunning tot verbouw verleend.
5. Verblijfsobject ingetrokken: mogelijk is het verblijfsobject toch niet gesloopt.
6. Verblijfsobject buiten gebruik: mogelijk is het verblijfsobject weer in gebruik of ingetrokken.
7. Verbouwing verblijfsobject: mogelijk is de verbouwing al afgerond of wordt de verbouwing niet uitgevoerd.
8. Verblijfsobject ten onrechte opgevoerd: mogelijk is het verblijfsobject ten onrechte afgevoerd
Verblijfsobject Maakt onderdeel uit van gerelateerd pand (verplicht) Een verblijfsobject moet gerelateerd zijn aan een pand waarvan het onderdeel uitmaakt. Dat is het pand (de panden) waarin het verblijfsobject fysiek is gelegen. Het kan zijn dat één van de gerelateerde panden niet meer bestaat
Verblijfsobject Heeft als hoofdadres (verplicht) Een verblijfsobject heeft mogelijk een verkeerd adres. Het gerelateerde hoofdadres(ID) mag echter niet worden gewijzigd. Het ID van een adresseerbaar object en het NummeraanduidingID van het gerelateerde hoofdadres zijn onlosmakelijke met elkaar verbonden. Een mogelijk verkeerd adres kan dus alleen opgelost worden door de gegevens van de nummeraanduiding te muteren zodat een ander adres ontstaat
Verblijfsobject Heeft als nevenadres (optioneel) Mogelijk is ten onrechte een nevenadres toegekend, mogelijk ontbreekt de relatie met het nevenadres of mogelijk is een verkeerde relatie aanwezig
Standplaats Geometrie (verplicht) Mogelijk is de locatie van de contouren onjuist of mogelijk is de contour onjuist. Het standplaatsvak moet overeenstemmen met de in het brondocument aangewezen locatie
Standplaats Status (verplicht) Bij status Plaats aangewezen bestaat de standplaats mogelijk niet (meer). Bij status Plaats ingetrokken bestaat de standplaats mogelijk juist (nog) wel. De standplaats kan bijvoorbeeld ten onrechte ingetrokken zijn
Standplaats Heeft als hoofdadres (verplicht) Een standplaats heeft mogelijk een verkeerd adres. Het gerelateerde hoofdadres(ID) mag echter niet worden gewijzigd. Het ID van een adresseerbaar object en het NummeraanduidingID van het gerelateerde hoofdadres zijn onlosmakelijke met elkaar verbonden. Een mogelijk verkeerd adres kan dus alleen opgelost worden door de gegevens van de nummeraanduiding te muteren zodat een ander adres ontstaat
Standplaats Heeft als nevenadres (optioneel) Mogelijk is ten onrechte een nevenadres toegekend, mogelijk ontbreekt de relatie met het nevenadres of mogelijk is een verkeerde relatie aanwezig
Ligplaats Geometrie (verplicht) Mogelijk is de locatie van de contouren onjuist of mogelijk is de contour onjuist. Het ligplaatsvak moet overeenstemmen met de in het brondocument aangewezen locatie
Ligplaats Status (verplicht) Bij status Plaats aangewezen bestaat de ligplaats mogelijk niet (meer). Bij status Plaats ingetrokken bestaat de ligplaats mogelijk juist (nog) wel. De ligplaats kan bijvoorbeeld ten onrechte ingetrokken zijn
Ligplaats Heeft als hoofdadres (verplicht) Een ligplaats heeft mogelijk een verkeerd adres. Het gerelateerde hoofdadres(ID) mag echter niet worden gewijzigd. Het ID van een adresseerbaar object en het NummeraanduidingID van het gerelateerde hoofdadres zijn onlosmakelijke met elkaar verbonden. Een mogelijk verkeerd adres kan dus alleen opgelost worden door de gegevens van de nummeraanduiding te muteren zodat een ander adres ontstaat
Ligplaats Heeft als nevenadres (optioneel) Mogelijk is ten onrechte een nevenadres toegekend, mogelijk ontbreekt de relatie met het nevenadres of mogelijk is een verkeerde relatie aanwezig

Zoek…