Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 woensdag 15 februari 2023

Oorspronkelijk bouwjaar

De aanduiding van het jaar waarin een pand oorspronkelijk als bouwkundig gereed is of zal worden opgeleverd.

Het bouwjaar van een pand wordt bepaald bij de totstandkoming van het pand. Dit betekent dat het bouwjaar niet wijzigt als het pand wordt verbouwd en er bijvoorbeeld een aanbouw wordt gerealiseerd. Bij een aanbouw wordt alleen de pandgeometrie aangepast, het bouwjaar van het pand blijft hetzelfde.

Voor de kwaliteit van het bouwjaar zijn de criteria vastgelegd in de Catalogus BAG 2018 onder Tijdnauwkeurigheid.

Daar wordt ook aangegeven welke afwijking wordt geaccepteerd voor de nauwkeurigheid van het bouwjaar:

Ingevuld bouwjaar Maximaal toegestane afwijking
≥ 1992 1 jaar
1950 – 1991 2 jaar
1900 – 1949 5 jaar
1800 – 1899 10 jaar
< 1800 25 jaar

In uitzonderlijke gevallen (vooral bij zeer oude panden) kan het onmogelijk blijken om het bouwjaar goed te kunnen bepalen binnen bovenstaande toegestane afwijkingen. In die gevallen geldt "wat niet kan, kan niet" en wordt de beste schatting geregistreerd.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit attribuut:


Zoek…