Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Attribuut in onderzoek plaatsen

Naam gebeurtenis
Attribuut in onderzoek plaatsen
Code gebeurtenis
BAG-AIO
Beschrijving gebeurtenis
Vanwege gerede twijfel over de juiste waarde van één of meer eigenschappen van een object worden één of meer attributen van dit object 'In onderzoek' geplaatst.
Betrokken objecttype
PAND en VERBLIJFSOBJECT en NUMMERAANDUIDING en OPENBARE RUIMTE en WOONPLAATS en STANDPLAATS en LIGPLAATS
Brondocument
Een ambtelijke verklaring of de terugmelding
Resultaat
De betreffende attribu(u)t(en) heeft/hebben hebben de waarde J bij 'In onderzoek' gekregen.
Opmerkingen
Het in onderzoek zetten van een gegeven levert geen nieuw voorkomen van het object op. Het gegeven dat een attribuut in onderzoek is zegt iets over een attribuut, maar is zelf geen attribuut van een object. Er ontstaat in de registratie een tijdlijn van het in onderzoek staan van dit attribuut met een verwijzing naar het object waar het attribuut onderdeel van is.
Voorbeeld
Er komt op 04-06-2017 een terugmelding binnen dat het bouwjaar van een schuurtje achter een woning niet juist is. Het bouwjaar zou 2000 moeten zijn in plaats van 1980. De melding kan niet binnen twee werkdagen afgehandeld worden. Daarom wordt het bouwjaar op 04-06-2017 'In onderzoek' gezet op basis van de terugmelding (documentnummer 51968).

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze gebeurtenis:


Zoek…