Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 woensdag 19 juni 2019

Ontstaat er bij het in onderzoek gaan van een kenmerk van een object een nieuw voorkomen? (historievorming na bijvoorbeeld terugmelding)

In BAG 2.0 kunnen individuele kenmerken (attributen of relaties) van objecten in onderzoek worden geplaatst. In BAG 1.0 kon dit uitsluitend op het niveau van het gehele object. Wanneer er een terugmelding is gedaan, heeft de gemeente twee werkdagen om de terugmelding af te handelen en de terugmelder van een terugkoppeling te voorzien. Als de gemeente vaststelt dat de terugmelding niet leidt tot een aanpassing in de registratie, stelt de gemeente de terugmelder hiervan op de hoogte. In dat geval gebeurt er niets in de basisregistratie. Als de gemeente vaststelt dat de terugmelding terecht is, past de gemeente de registratie aan en stelt de gemeente de terugmelder hiervan op de hoogte. In dat geval wordt er geen onderzoek geregistreerd in de BAG. Als het de gemeente niet lukt de terugmelding binnen twee werkdagen af te handelen, omdat er onderzoek nodig is, zet de gemeente het kenmerk (de kenmerken) waarop is teruggemeld 'in onderzoek'.

Het in onderzoek plaatsen van een kenmerk van een object, wordt als losstaand metagegeven in de BAG geregistreerd. Dit metagegeven heeft een eigen levenscyclus (met dezelfde systematiek als objecten) en een datum begin geldigheid van de dagtekening van het brondocument. Als brondocument dient een schriftelijke verklaring van de ambtenaar. Het in onderzoek plaatsen is dus geen gegeven van het object zelf. Er ontstaat bij een onderzoek geen nieuw voorkomen van een BAG object.

Na het uitvoeren van het onderzoek (zo spoedig mogelijk doch niet later dan zes maanden na ontvangst van de melding), voert de gemeente weer een mutatie door aan het kenmerk: 'in onderzoek' wordt weer op N gezet. Als uit het onderzoek blijkt dat de registratie moet worden aangepast, ontstaat er een nieuw voorkomen met de gewijzigde gegevens. Brondocument is een ambtelijke verklaring met de bevindingen van het onderzoek.

Op deze manier is in de basisregistratie de levenscyclus van het in onderzoek zetten en het daar weer uithalen van kenmerken van objecten terug te vinden. Bij een nieuwe terugmelding is hierdoor snel te zien of er in het verleden al eerder onderzoek heeft plaatsgevonden naar het betreffende kenmerk.


Zoek…